Bild projekt med år 3

Under ett par eftermiddagar framöver kommer år 3 att arbeta med att skapa med foton, teckning och återskapande. När projektet är klart så kommer vi här på bloggen bjuda in er föräldrar att komma upp till fritids och titta på vad eleverna gjort. 

           

                   Skapande och estetiska uttrycksformer

    • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
    • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
    • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
    • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

”LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011”

Annonser

Anmälan inför lov och kurs.

Då är det dags att börja maila fritids ang sportlovet vecka 9 ( 26/2-2/3).  Sista dag att anmäla omvårdnadsbehov är den 8 februari. Ingen anmälan räknar vi som ledighet.

Observera att har man som förälder ledigt så är även barnet ledigt. 

  images.jpeg

Påminner om att alla som behöver omsorg den 8 februari måste anmäla vilken tid man behöver då hela fritids är på kurs. 

Kurs för fritidspersonalen

Hej. den 8/2 kommer all fritidspersonal att åka på kurs. Otroligt viktigt för personalen med vidareutbildning.  Fritids kommer att vara öppet som vanligt men det kommer endast att vara vikarierande personal denna eftermiddag, Därför vill vi att alla anmäler sitt behov av omsorg denna dag.  Maila till fritids eller säg till när ni kommer och hämtar vilken tid ni behöver omsorg.  Kan man hämta tidigt eller ha sitt barn ledigt denna dag är det önskvärt. 

Unknown.jpeg

 

 

Mvh. Fritidspersonalen